English

In english!

EMI_7347Vad kan Coompanion hjälpa dig med?
Via Coompanion vill Green Innovation Contest hitta kandidater som vill tävla med sin miljöinnovation. Har du en miljöinnovation som är redo att utvecklas till en produkt för marknaden? Oavsett om du befinner dig i ett uppstartsföretag, är ett etablerat småföretag, tillhör akademin eller bara är du som person kan du vara med och tävla så länge innovationen har en miljö- och affärspotential. Anmälan är öppen till 31 december.